INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Bij Carat N.V. (Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo, België) wordt de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Door de Carat-tools website te bezoeken is het mogelijk dat u informatie over uzelf of uw vennootschap, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres doorgeeft die Carat N.V. noodzakelijkerwijze nodig heeft om de inhoud van onze website te verbeteren, een efficiënt klantenbeheer te voeren, een vraag te beantwoorden of uw sollicitatie in overweging te nemen.

Carat N.V. zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. U beschikt over een recht op toegang en verbetering van deze gegevens. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

U aanvaardt en erkent dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat Carat N.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van dergelijk ongeoorloofd gebruik. U aanvaardt en erkent daarnaast dat Carat N.V. naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de Carat-tools website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om web servers te beheren, een back-up van informatie te nemen enz.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven voorwaarden, kunt u ons contacteren via info@carat-tools.com, T +32 (0)14 540 898, F +32 (0)14 540 897, Ambachtenstraat 7 - 2260 Westerlo (België)